Acasa Login

AVIZIER ANUNTURI PUBLICE

Decizia 119 din 29dec2017 privind monitorizarea, coordonarea si indrumarea metodologica a implementarii si dezvoltarii sistemului de control intern managerial

Anunt angajare expert A.P.

Scrisoare de asteptari- stabilirea indicatorilor de performanta
Plan de selectie pentru desemnarea unui membru in Consiliul de Administratie al Transport Public S.A.
Anunt de recrutare a unei pozitii de membru in Consiliul de Administratie al Transport Public S.A.

Anunt recrutare membru CA 2017
Plan de selectie pentru desemnarea unui membru in Consiliul de Administratie al TRANSPORT PUBLIC S.A.Tulcea
Convocator AGA 19 sept 2017
Raportare contabila la 30 iun 2017
Convocator AGA - 10 iul 2017
Raport activ. econ. trim 1 2017
Raport comitet nominalizare si remunerare 2016
Raportul administratorilor privind activitatea societatii desfasurata in anul 2016
Raportul auditorului 2016
Situatii financiare anuale 2016
Convocator AGA ord.-24.05.2017
Convocator AGA - 06 mar 2017
Convocator AGA - 23 nov 2016
Formulare oferta
Documentatie de atribuire
Formular standard (DUAE)
Anunt participare licitatie - servicii paza
Planul de administrare al CA pentru perioada 2012-2016
Raport activitate semestrul I 2016
Convocator AGA - 23 sept 2016
Raportare contabila la 30 iun 2016
Convocator AGA - 08 iulie 2016
Buget rectificat de venituri si cheltuieli pe anul 2016
Situatie financiara anuala 2015
Convocator AGA - 27 aprilie 2016
Raport CNR privind remunerarea pe 2015
Anunt selectie candidati 2016
Convocator AGA - 03 februarie 2016
Buget venituri si cheltuieli - 2016
Anunt achizitie servicii control financiar de gestiune
Anunt selectie si evaluare candidati
Rezultatele concursului de selectie 18 august 2015
Caiet sarcini achizitie servicii hidroizolatie
Anunt participare licitatie achizitie servicii hidroizolatie
Raportare indicatori economico-financiari 2015
Raport de gestiune 2015
Raport auditor financiar privind situatii financiare la 31 dec 2015
Buget venituri si cheltuieli pe anul 2016
Anunt selectie candidati 2015
Caiet sarcini achizitie ponton acostare
Anunt participare licitatie achizitie ponton acostare
Convocator AGA - 29 aprilie 2015
Raportare contabila la 30 iun 2015 2015
Raport privind executia bugetului de venituri si cheltuieli - 2014
Raport auditor financiar privind situatii financiare la 31 dec 2014
Raport privind activitatea economico-financiara pentru 2014
Raport CNR privind remunerarea pe 2014
Buget rectificat de venituri si cheltuieli pe anul 2015
Convocator ian2015
Raportare indicatori economico-financiari 2014
Buget venituri si cheltuieli pe anul 2015
Caiet sarcini achizitie servicii paza
Convocator AGA - 15 decembrie 2014
Anunt invitatie participare licitatie
Caiet sarcini achizitie servicii soferi
Anunt participare licitatie
Caiet sarcini mentenanta sistem ticketing
Anunt selectie candidati 2014
Formulare necesare ofertare
Situatie financiara anuala 2014
Caiet sarcini achizitie consumabile
Buget rectificat de venituri si cheltuieli pe anul 2014
Raportare financiara la 30.06.2014
Invitatie participare lucrari reparatie
Caiet sarcini asigurare personal
Anunt depunere oferte
Raportare indicatori economico-financiari 2013
Buget venituri si cheltuieli pe anul 2014
Raport CNR privind remunerarea pe 2013
Situatie financiara 2013
Raport auditor financiar - privind situatiile financiare la 31 dec 2013
Raport gestiune - privind activitatea economico-financiara pe 2013
Anunt criterii de selectie si evaluare condidati
Anunt public - privind intentia de a achizitiona servicii de pază si protectie obiective
Anunt public - privind intentia de a achizitiona servicii de pază si protectie obiective
Anunt public - privind intentia de a achizitiona servicii de pază si protectie obiective
Buget rectificat de venituri si cheltuieli pe anul 2013
Raportare financiara la 30.06.2013
Raport gestiune - privind activitatea economico-financiara pe 2012
Raport auditor financiar privind situatii financiare la 31 dec 2012
Convocare AGA din 22.04.2013
Convocare AGA din 04.04.2013
Proiect buget venituri si cheltuieli 2013
Buget venituri si cheltuieli pe anul 2013
Anunt intentie achizitie servicii paza
Anunt intentie achizitie servicii asigurare
Convocare AGA din 01.11.2012
Anunt concurs post inspector protectia muncii
Anunt concurs post vacant C.A.
Anunt 08 octombrie 2012
Convocator AGA 3sept2012
Convocator AGA
Convocator AGA
Situatie financiara 2011
Raport auditor financiar - privind situatiile financiare la 31 dec 2011
Raportare financiara la 30.06.2012
Anunt 20 aprilie 2012 - Nominalizare candidati
Anunt 02 aprilie 2012