În numele clientului său Primaria Municipiului Tulcea, Pluri Consultants Romania anunţă reluarea procedurii de recrutare şi selecţie  a candidaţilor pentru 5 (cinci) posturi de membru in Consiliul de Administratie  al S.C. Transport Public S.A. Tulcea., procedură ce va fi derulată  în conformitate cu prevederile OUG 109/2011, privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice cu completările şi modificările ulterioare aduse de Legea 111/2016 şi de HG 722/2016.

Condiţiile de participare, cerinţele, criteriile de selecţie precum şi conţinutul, modul de derulare şi planificarea etapelor procesului de recrutare şi selecţie sunt prezentate în detaliu pe pagina web a S.C. Transport Public S.A. Tulcea.,  www.stp-tulcea.ro.    .

Dosarele de candidatură vor fi în mod obligatoriu depuse până la data de 25 mai 2020 atât pe suport de hârtie, cât şi în format electronic, aşa cum este descris în anunţul detaliat postat la adresa web anterior menţionata.

Toate candidaturile vor fi tratate cu maximă confidenţialitate.