ANUNT DE PARTICIPARE

Autoritatea contractanta invita ofertantii al caror obiect de activitate corespunde cerintelor caietului de sarcini, sa depuna oferta in scopul atribuirii contractului de “Servicii paza monitorizare si interventie la efractie” pentru obiectivele societatii TRANSPORT PUBLIC S.A. din Tulcea, conform caietului de sarcini.

Descrierea succinta a contractului:

„Servicii de paza, monitorizare si interventie la efractie” pentru obiectivele societatii Transport Public S.A., conform cerintelor din caietul de sarcini.

CPV 79713000-5 – servicii paza

CPV 79711000-1 – servicii de monitorizare a sistemelor de alarma

Valoare estimata maxima a contractului : 175.000 lei

Numar estimativ de ore prestate / an: 8760 ore

Monitorizare si interventie la efractie pentru 6 puncte lucru

Durata contractului: contractul se va derula  pe o perioada de 12 luni cu posibilitatea prelungirii prin act aditional in conformitate cu legislatia in vigoare

Locul  si programul de prestare a serviciilor: sediu si puncte de lucru ale societatii Transport Public S.A. din Tulcea, conform caietului de sarcini atasat

 

ANUNT ACHIZITIE SERVICIU DE PAZA

CAIET DE SARCINI

MODEL CONTRACT

FORMULARE