Primăria Municipiului Tulcea anunţă declanșarea procedurii de recrutare și selecție, proces care are scopul identificării, recrutării și selectării celor mai potriviți 3 (trei) candidați pentru ocuparea postului de membru în Consiliul de Administrație al S.C. Transport Public S.A. – Tulcea.
Acest proces de recrutare și selecție se derulează în conformitate cu prevederile O.U.G. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice cu completările și modificările ulterioare, precum și cu cele ale Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal.

Anunt recrutare Transport Public

Prelungire termene selectie

Consimtamant

FORMULAR F1

FORMULAR F2

FORMULAR F3

FORMULAR F5