Primăria Municipiului Tulcea anunţă declanșarea procedurii de recrutare și selecție, proces care are scopul identificării, recrutării și selectării celor mai potriviți 3 (trei) candidați pentru ocuparea postului de membru în Consiliul de Administrație al S.C. Transport Public S.A. – Tulcea.
Acest proces de recrutare și selecție se derulează în conformitate cu prevederile O.U.G. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice cu completările și modificările ulterioare, precum și cu cele ale Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal.

Anunț recrutare Transport Public

Prelungire termene selecție

Consimțământ

FORMULAR F1

FORMULAR F2

FORMULAR F3

FORMULAR F5

SCRISOARE DE AȘTEPTĂRI