Comitetul de nominalizare şi remunerare din cadrul consiliului de administraţie a S.C. Transport Public S.A. Tulcea organizează selecţia a 2 membri ai consiliului de administraţie a societăţii, după următoarele criterii de selecţie şi evaluare a candidaţilor :

  • studii superioare absolvite,
  • experienţă în activitatea de administrare/management a/al unei întreprinderi publice sau a/al unei societăţi comerciale din domeniul principal de activitate al S.C. Transport Public S.A. Tulcea (cod CAEN – 4931) sau din domeniile conexe acestuia, de minim 3 ani (cu excepţia candidaţilor care îşi exercită activitatea în instituţii publice), s
  • au experienţă în managementul serviciilor comunitare de utilităţi publice de minim 3 ani (cu excepţia candidaţilor care îşi exercită activitatea în instituţii publice),
  • cunoştinţe în operare PC,
  • aviz psihologic pentru activitatea de administrare/management.

Dosarele candidaţilor vor conţine :

1. Cartea de identitate/buletinul de identitate (copie);
2. Dovada de studii superioare (copie diplomă/licenţă studii);
3. C.V.-ul în format european;
4. Dovezi de absolvire a altor cursuri de pregătire sau perfecţionare profesională suplimentare pregătirii de bază sau în strânsă legătură cu aceasta;
5. Documente privind rezultatele economico-financiare ale societăţii unde candidatul şi-a desfăşurat activitatea de management (cu excepţia candidaţilor care îşi exercită activitatea în instituţii publice) – copii, conforme cu originalul, după situaţiile financiare anuale, conturi de profit şi pierderi etc. din ultimul an;
6. Avizul psihologic pentru activitatea de administrare/management;
7. Cazierul judiciar.

Depunerea dosarelor se va face până la data de 18 aprilie 2014, ora 16,00, la sediul S.C. Transport Public S.A. Tulcea, situat în Tulcea, str. Prelungirea Taberei nr. 7.

Susţinerea candidaturii (interviul) va avea loc la data de 23 aprilie 2014, ora 10,00, la adresa susmenţionată, publicarea rezultatelor urmând a se realiza până la data de 25 aprilie 2014, ora 13,30. În cadrul interviului se vor purta discuţii libere şi se vor verifica cunoştinţele generale ale candidaţilor în ce priveşte activitatea de administrare/management, precum şi cunoaşterea dispoziţiilor legale privind societatile comerciale, serviciile comunitare de utilitati publice, servicii de transport public local , guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice.

Informaţii suplimentare cat si bibliografia se pot obţine la sediul social al societăţii sau prin tel. 0240.534.278, persoana de contact – jr. Duzinschi Victor (tel. mobil : 0734 660 407).