In temeiul prevederilor art.13 (1) din Actul constitutiv al S.C. Transport Public S.A. Tulcea, consiliul de administratie al sociatatii va convoaca la adunarea generala ordinara a actionarilor societatii, care va avea urmatoarele:

  • Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al S.C. Transport Public S.A. Tulcea pentru anul 2013, dezbatut si aprobat in sedinta Consiliului Local al Municipiului Tulcea din data de 11.04.2013
  • Discutarea si aprobarea contractului de asistenta juridica negociat cu Casa de avocaturi „Patrick Lazar” Constanta in baza hotararii nr.27/28.03.2013 a Consiliului Local al Municipiului Tulcea.
  • Diverse.
Pentru detalii complete: Descarca documentul oficial