In temeiul prevederilor art.13 (1) din Actul constitutiv al S.C. Transport Public S.A. Tulcea, consiliul de administratie al sociatatii va convoaca la adunarea generala ordinara a actionarilor societatii, care va avea urmatoarele:

  • Analiza si aprobarea situatiei financiare a S.C. Transport Public S.A. Tulcea pe anul 2012.
  • Prezentarea si aprobarea raportului privind activitatea consiliului de administratie a S.C. Transport Public S.A. Tulcea pe anul 2012 si a raportului auditorului financiar pentru anul 2012.
  • Diverse
Pentru detalii complete: Descarca documentul oficial