In temeiul prevederilor art.13 (1) din Actul constitutiv al S.C. Transport Public S.A. Tulcea, consiliul de administratie al sociatatii va convoaca la adunarea generala ordinara a actionarilor societatii, care va avea urmatoarele:

  • Numirea in functie a doi membri ai consiliului de administratie a S.C. Transport Public S.A. Tulcea.
  • Diverse
Pentru detalii complete: Descarca documentul oficial