In temeiul prevederilor art.13 (1) din Actul constitutiv al S.C. Transport Public S.A. Tulcea, consiliul de administratie al sociatatii va convoaca la adunarea generala ordinara a actionarilor societatii, care va avea urmatoarele:

  • Aducerea la cunostinta membrilor adunarii generale a hotararii nr.24/30.08.2012 a Consiliului Local Municipal Tulcea privind modificarea si completarea cmponentei adunarii generale a actionarilor pentru S.C. Transport Public S.A. Tulcea, aprobata prin hotararea nr.267/27/09.2007 a Consiliului Local Municipal Tulcea, modificata si completata prin hotararea nr.73/28.08.2008 a Consiliului Local Municipal Tulcea.
  • Dezbaterea si aprobarea raportului privind activitatea de administrare a consiliului de administratie a S.C. Transport Public S.A. Tulcea pe semestrul I-2012.
  • Luarea in discutie si aprobarea cererii de renuntare a unui administrator la mandatul incredintat.
  • Diverse.
Pentru detalii complete: Descarca documentul oficial