In temeiul prevederilor art.12 (1) din Actul constitutiv al S.C. Transport Public S.A. Tulcea, consiliul de administratie al sociatatii va convoaca la adunarea generala ordinara a actionarilor societatii, care va avea urmatoarele:

  • Discutarea, negocierea, aprobarea si semnarea contractelor de mandat ale administratorilor S.C. Transport Public S.A. Tulcea pentru perioada 03.05.2012 – 02.04.2016
  • Dezbaterea si aprobarea planului de administrare a S.C. Transport Public S.A. Tulcea pentru perioada mai 2012 – aprilie 2016, intocmit de consiliul de administratie.
  • Analiza si aprobarea propunerilor de rectificare a bugetului de venituri si cheltuieli al S.C. Transport Public S.A. Tulcea pe anul 2012.
  • Diverse.
Pentru detalii complete: Descarca documentul oficial