Comitetul de nominalizare şi remunerare din cadrul consiliului de administraţie a S.C. Transport Public S.A. Tulcea organizează evaluarea dosarelor depuse în vederea selecţiei candidaţilor pentru funcţiile de director general şi director tehnic .

Criteriile de selecţie/evaluare a candidaţilor pentru ocuparea posturilor de director general/director tehnic sunt : studii superioare tehnice absolvite; experienţă relevantă în activitatea de conducere a unei instituţii publice sau a unei societăţi comerciale din sectorul privat de minim 3 ani; alte cursuri, calificări, specializări, atestate, relevante pentru activitatea de manager, cunoştinţe operare PC; apt psihologic pentru activitatea de management.

Dosarele candidaţilor vor conţine :

  1. Carte de identitate/buletin de identitate (copie);
  2. Dovadă studii superioare (copie diplomă studii superioare);
  3. C.V. format european;
  4. Dovada experienţei de minim 3 ani în funcţia de manager;
  5. Documente doveditoare cursuri perfecţionare, atestate, diplome sau alte specializări în domenii relevante pentru activitatea de management;
  6. Aviz psihologic pentru activitatea de management;
  7. Cazier judiciar.

             Candidaţii vor depune dosarele până la data de 18 octombrie 2012, ora 16,00 la sediul S.C. Transport Public S.A. din Tulcea, str. Prelungirea Taberei nr.7.

Susţinerea candidaturii (interviul) va avea loc la data de 22 octombrie 2012, ora 10,00, la adresa susmenţionată, publicarea rezultatelor urmând a se efectua la sediul S.C. Transport Public S.A. din Tulcea şi pe pagina de internet a societăţii.

Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul societăţii sau la tel. 0240 534 278, persoană de contact – jr. Duzinschi Victor.

Consiliul  de  administraţie a
S.C. Transport Public S.A. Tulcea