Comitetul de nominalizare si remunerare din cadrul CA al S.C. Transport Public S.A. Tulcea organizeaza evaluarea dosarelor depuse in vederea selectiei candidatilor pentru ocuparea a 2 posturi vacante de membru in consiliul de administratie.

Criteriile de selectie/evaluare a candidatilor sunt: studii superioare absolvite;  experienta relevanta in activitatea de conducere a unei institutii publice sau a unei societati comerciale din sectorul privat de minim 5 ani; alte cursuri, calificari , specializari, atestate , relevante pentru activitatea de manager,  cunostinte operare PC; apt psihologic pentru activitatea de management.

Dosarele candidatilor vor contine:

  1. Carte de identitate/ buletin de identitate ( copie )
  2. Copie diploma studii superioare
  3. CV format european
  4. Dovada experientei de min. 5 ani in activitatea de manager.
  5. Documente doveditoare cursuri perfectionare, atestate, diplome sau alte specializari in domenii relevante pentru activitatea de manager.
  6. Aviz psihologic pentru activitatea de administrare/management
  7. Cazier judiciar

Candidatii vor depune dosarele pana la data de 12 noiembrie 2012, ora 12 00 la sediul S.C. Transport Public S.A. din Tulcea, str. Prelungirea Taberei nr.7 serviciul secretariat.

Sustinerea candidaturii (interviul) va avea loc in data de 14 noiembrie 2012, ora 10 00, la adresa sus mentionata, publicarea rezultatelor urmand a se realiza pe pagina de internet a societatii.

Informatii suplimentare se pot obtine la sediul social al societatii sau la tel. 0240 534278,

Persoana de contact- jr.Duzinschi Victor.