Începând cu 01.10.2020 societatea Transport Public S.A. Tulcea va elibera legitimațiile de călătorie (tip card) pentru transportul gratuit al elevilor, conform Hotărârii Guvernului nr.435 /28.05.2020, pe baza următoarelor documente:

  1. Carnet de elev vizat la zi de către instituția de învățământ la care este înscris elevul;
  2. Certificat de naștere / cartea de identitate;
  3. Cerere tip solicitare abonament (disponibila la punctele vanzare, Neptun, Delta, Vest)

Eliberarea legitimațiilor de călătorie (tip card), precum și activarea/reactivarea lunară a acestora se vor realiza la punctele de vânzare de la: Neptun, Delta și Vest.

Conducerea