Proiectul bugetului de venituri si cheltuieli al S.C. Transport Public S.A. Tulcea pentru anul 2013 si anexele de fundamentare a acestuia.

Bugetul de venituri si cheltuieli

  • Anexa nr.1 – Bugetul de venituri si cheltuieli al S.C. Transport Public S.A. Tulcea pentru anul 2013

Anexele de fundamentare a bugetului

  • Anexa nr.2 – Detalierea indicatorilor economico-financiari prevazuti in bugetul de venituri si chetuieli;
  • Anexa nr.3 – Gradul de realizare a veniturilor propii;
  • Anexa nr.4 – Realizarea pe trimestre a indicatorilor economico-financiari;
  • Anexa nr.5 – Programul de investitii, dotari si sursele de finantare;
  • Anexa nr.6 – Programul de reducere a stocurilor;
  • Anexa nr.7 – Programul de reducere a arieratelor cu prezentarea surselor;
  • Anexa nr.8 – Situatia datoriilor rezultate din imprumuturile contractate;
  • Anexa nr.9 – masuri de imbunatatire a rezultatului brut si reducere a arieratelor.
Pentru detalii complete: Descarca documentul oficial