Începand cu data de 25.05.2018 a intrat în vigoare Regulamentul U.E. nr.679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date.Datele de identificare ale persoanelor fizice (nume, prenume, CNP, numãr şi serie BI/CI, imagine, etc.) sunt prelucrate prin mijloace automatizate/manuale în baza accordului verbal de consimţãmânt.

Drepturile persoanelor vizate conform Regulamentului sunt:

  • Dreptul la informare;
  • Dreptul la acces;
  • Dreptul la intervenţie;
  • Dreptul la opoziţie;
  • Dreptul de a retrage consimţãmântul în orice moment, fãrã a afecta legalitatea prelucrãrii efectuate pe baza consimţãmântului înainte de retragerea acestuia;
  • Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale;
  • Dreptul de restricţionare;
  • Dreptul de a fi şters (uitat);
  • Dreptul de a vã adresa Autoritãţii de Supraveghere şi justiţiei;    

Refuzul consimţãmântului persoanelor vizate, determinã refuzul operatorului/furnizorului de a încheia orice contract şi în consecinţã, de a nu furniza serviciul dorit. Conform prevederilor Regulamentului U.E. 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date, S.C.
TRANSPORT PUBLIC S.A. TULCEA a numit un Responsabil cu Protectia Datelor.

Date de contact: secretariat@stp-tulcea.ro