In executarea misiunii incrdintate de catre Adunarea Generala a Actionarilor, ca urmare a demersurilor concretizate prin incheierea contractului de audit financiar am procedat la auditarea situatiilor financiare si intocmirea raportului de audit financiar al sociatatii comerciale SC. Transport Public SA Tulcea. privind exercitiul incheiat la 31.12.2011 cu anexele aferente, in vederea indeplinirii misiunii incredintate am procedat la controlul conturilor anuale, efectuand diligentele si investigatiile specifice pe care le-am considerat necesare, conform normelor legale, a normelor minimale de audit, alineate la standardele Internationale de Audit.

Lucrarile aferente misiunii de audit cu privire la exercitiul financiar 01.01 – 31.12.2011 au fost realizate de Teodor Ariana, auditor financiar certificat CAFR nr.2726/2009.

Pentru detalii complete: Descarca documentul oficial