Catre,

Actionarii S.C. Transport Public S.A. Tulcea,

1 .Am audiat situatiile financiare anexate ale societatii S.C. Transport Public S.A. care cuprind bilantul la data de 31 decembrie 2918, contul de profit si pierdere, note explicative la situatiile financiare anuale. Acestea sunt insotite de formularul cod 30 – Date informative si de formularul cod 40 – Situatia activelor imobilizate.

Situatiile financiare mentionate se refera la:

  • Activ net/Total capitaluri proprii: 1.777.153 lei
  • Rezultatul net al exercitiului financiar: -1.420.250 lei

2. In opinia noastra, cu exceptia efectelor posibile ale aspectelor mentionate in paragraful 3, situatiile financiare intocmite pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2018, au fost intocmite in toate aspectele semnificative in conformitate cu OMFP 1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate, cu modificarile si completarile ulterioare si cu respectarea Legii contabilitatii nr.82/1991, republicata cu modificari si completari ulterioare.

 

Pentru detalii complete: Descarca documentul oficial