Comitetul de nominalizare şi remunerare din cadrul consiliului de administraţie  a  S.C. Transport Public S.A. Tulcea a procedat în perioada 16-18 aprilie 2012 la selectarea candidaţilor  pentru funcţia de membru al consiliului de administraţie, activitate în urma căreia a declarat admise următoarele persoane :

  • Ec.  Mirea  Gabriela, director economic la S.C. Transport Public S.A. Tulcea;
  • Ec.  Casian Feodor, director economic la S.C. Servicii Publice S.A. Tulcea.

De asemeni, comitetul a verificat şi îndeplinirea condiţiilor şi criteriilor de reconfirmare în funcţie a actualilor membri ai consiliului de administraţie, constatând că aceştia – precum şi candidaţii declaraţi admişi – pot fi propuşi pentru reconfirmare şi numire adunării generale a acţionarilor.