La data de 17 aprilie 2012, comitetul de nominalizare şi remunerare din cadrul consiliului de administraţie  a  S.C. Transport Public S.A. Tulcea organizează evaluarea dosarelor depuse în vederea selecţiei membrilor consiliului de administraţie a societăţii.

Criteriile de selecţie/evaluare a candidaţiilor pentru ocuparea posturilor de membri în consiliul de administraţie sunt :

 1. studiile superioare absolvite;
 2. experienţa în activitatea de administrare/management a/al unei întreprinderi publice profitabile sau a/al unei societăţi comerciale profitabile din domeniul de activitate al S.C. Transport Public S.A. Tulcea (cod CAEN – 4931) de minim 3 ani (cu excepţia candidaţilor care îşi exercită activitatea în instituţii publice);
 3. experienţa în managementul serviciilor comunitare de utilităţi publice de minim 3 ani (cu excepţia candidaţilor care îşi exercită activitatea în instituţii publice);
 4. nivelul cunoştinţelor de operare PC;
 5. aprecierea avizului de aptitudine psihologică pentru activitatea de administrare / management.

Dosarele candidaţilor vor conţine :

 1. Cartea de identitate/buletinul de identitate (copie);
 2. Dovada de studii superioare (copie diplomă/licenţă studii);
 3. CV-ul în format european;
 4. Dovada experienţei în activitatea de administrare/management;
 5. Documente doveditoare privind profitabilitatea societăţii unde candidatul şi-a desfăşurat activitatea de management (cu excepţia candidaţilor care îşi exercită activitatea în instituţii publice) – copii, conforme cu originalul, după situaţiile financiare anuale, conturi de profit şi pierderi etc. din ultimii 3 ani;
 6. Avizul psihologic pentru activitatea de administrare/management;
 7. Cazierul judiciar.

Depunerea dosarelor se va face până la data de 12 aprilie 2012, ora 16,00, la sediul
S.C. Transport Public S.A. Tulcea, situat în Tulcea, str. Prelungirea Taberei nr. 7.

Susţinerea candidaturii (interviul) va avea loc la data de 17 aprilie 2012, ora 10,00, la adresa sus menţionată, publicarea rezultatelor urmând a se realiza până la data de 20 aprilie 2012. 

Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul social al societăţii sau la tel. 0240.534.278, persoana de contact – jr. Duzinschi Victor.