Documentul oficial cuprinde:

  • Contul de profit si pierdere
  • Date Informative
  • Situatia activelor imobilizate
  • Situatia amortizarii activelor imobilizate
  • Situatia ajustarilor pentru depreciere
Pentru detalii complete: Descarca documentul oficial