Conform legislației în vigoare și a regulamentului de transport public local, elevii din municipiul Tulcea pot circula gratuit cu mijloacele de transport în comun, având obligația de a deține legitimație de călătorie (tip card) și de a valida călătoria de fiecare dată când utilizeaza un mijloc de transport în comun.

Legitimațiile de călătorie (tip card) pentru transportul gratuit al elevilor, se eliberează la punctele de vânzare bilete de la Hotel Delta, Piața Neptun și stația Vest – Ciuperca, pe baza următoarelor documente:

  1. Carnet de elev vizat la zi de către instituția de învățământ la care este înscris elevul;
  2. Certificat de naștere / cartea de identitate;
  3. Solicitare eliberare legitimație de călătorie (disponibila la punctele vanzare, Neptun, Delta, Vest sau poate fi descărcată aici).

Documentele mai sus menționate pot fi transmise și la adresa de email: legitimatii@stp-tulcea.ro , urmând ca în două zile lucrătoare elevul să se prezinte la punctul de vânzare bilete de la Hotel Delta pentru ridicarea legitimației de călătorie (tip card).

ATENȚIE

Legitimațiile de călătorie trebuie vizate / alimentate periodic cu călătorii, elevii având opțiunile următoare de transmitere a documentelor menționate mai sus:

a. predarea documentelor la punctele de lucru menționate mai sus, caz în care operațiunile de verificare/avizare/alimentare se efectuează pe loc;

b. transmiterea documentelor la adresa de email: legitimatii@stp-tulcea.ro , caz în care operațiunile de verificare/avizare/alimentare se vor realiza în 2 zile lucrătoare.