VETERANI DE RAZBOI

Beneficiarii Legii nr.44/1994 – beneficiaza de un numar de 60 calatorii / luna, pot circula de Luni pana Duminica pe tot parcursul zilei. Cardul este nominal iar eliberarea acestuia se face pe baza legitimatiei / deciziei ce face dovada incadrarii ca beneficiar a legii 44 / 1994. Incarcarea cardului se face o data la 3 luni de zile cu un numar de 180 calatorii, respectiv 3600 puncte.

CLIENT

Se elibereaza contracost tuturor persoanelor ce doresc un anumit tip de abonament oferit sub forma de puncte de calatorie. Se poate prezenta atat sub forma de card nominal cat si nenominal

PERSOANE DEPORTATE

Beneficiarii Legii nr. 189/2000- beneficiaza de un numar de 60 calatorii / luna, pot circula de Luni pana Duminica pe tot parcursul zilei. Cardul este nominal iar eliberarea acestuia se face pe baza legitimatiei / deciziei ce face dovada incadrarii ca beneficiar a legii 189/2000. Incarcarea cardului se face o data la 3 luni de zile cu un numar de 180 calatorii, respectiv 3600 puncte .

FOSTI DETINUTI POLITICI

Beneficiarii Legii nr. 118/1990- beneficiaza de un numar de 60 calatorii / luna, pot circula de Luni pana Duminica pe tot parcursul zilei. Cardul este nominal iar eliberarea acestuia se face pe baza legitimatiei / deciziei ce face dovada incadrarii ca beneficiar a legii 118/1990. Incarcarea cardului se face o data la 3 luni de zile cu un numar de 180 calatorii, respectiv 3600 puncte.

PERSOANE CU DIZABILITATI

Beneficiarii Legii nr.448/2006- beneficiaza de un numar de 60 calatorii luna ( H.C.L. NR 65/2011 ). Cardul este nominal iar eliberarea acestuia este conditionata de avizul directiei DAPS . Incadrarea se face pe categorii diferite in functie de tabelele transmise de catre DAPS : persoane cu dizabilitati , persoane cu dizabilitati cu insotitor , persoane cu dizabilitati (minori <5ani) cu insotitor. Obs. Insotitorii persoanelor cu dizabilitati nu pot circula gratuit decat in momentul in care ii insotesc pe acestia.

DONATORI DE SANGE

Beneficiarii Legii nr.282/2005 – beneficiaza de un numar de 60 calatorii la jumatate de pret . Cardul este nominal iar contravaloarea calatoriilor este de 48 lei.

ELEVI

Abonamente nominale eliberate in baza H.C.L. 289/2010 -60 calatorii/luna valabile pe toate traseele. Se elibereaza in baza adeverintei de elev sau a carnetului de note vizat pentru anul scolar in curs. Beneficiari sunt doar elevii ce urmeaza cursuri de zi clasele I-XII( nu se includ cursurile postliceale sau universitare).

GRATUITATI NAVALE

Beneficiari sunt pensionarii cu domiciliul stabil in Tudor Vladimirescu conform H.C.L. nr. 265/21.12.2009. Cardul este nominal si se elibereaza in baza cuponului de pensie si a actului de identitate.

TRANSPORT NAVAL

Se elibereaza contracost tuturor persoanelor ce doresc un abonament pentru transportul naval pe relatia Tulcea-Tudor Vladimirescu si retur. Cardul este nominal iar abonamentul disponibil pentru acest serviciu este de 30 calatorii , pretul unei calatorii reprezentand 75% din pretul unui bilet de calatorie conform dispozitiilor H.C.L. nr.265/2009.

PENSIONARI

Conform H.C.L. nr.290/20.12.2010-Beneficiari sunt pensionarii cu domiciliul stabil in municipiul Tulcea care au o pensie lunara mai mica sau egala cu suma de 850 lei . Pensionarii beneficiaza de un numar de 40 calatorii gratuite/ luna (800 puncte), incarcarea cardurilor se face trimestrial cu un numar de 120 calatorii ,respectiv 2400 puncte.

REVOLUTIONARI

Beneficiari sunt reprezentantii “Ligii nationale a luptatorilor pentru victoria revolutiei romane din 22 Decembrie 1989 si cinstirea eroilor martiri Tulcea” cu domiciliul in municipiul Tulcea. Cardul este nominal si se elibereaza in baza cerificatului de revolutionar. Numarul de calatorii acordate lunar este de 60 respectiv, 1200 puncte.Reincarcarea se face trimestrial cu un numar de 180 calatorii respectiv, 3600 puncte.