ANGAJAMENTUL MANAGEMENTULUI

Conducerea SC TRANSPORT PUBLIC SA Tulcea isi declara angajamentul ferm pentru indeplinirea obiectivelor stabilite, pentru a mentine satisfactia clientilor, angajatilor si a partilor interesate.

In acest scop, intreaga atentie este focalizata pe cerintele si asteptarile clientilor, protectia mediului şi a vieţii şi sănătăţii oamenilor care lucrează in numele companiei sau pentru aceasta.

Pentru a mentine cadrul optim realizarii obiectivelor, este implementat, mentinut si imbunatatit un sistem de management integrat calitate-mediu-sanatate si securitate ocupationala, conform standardelor SR EN ISO 9001:2008, SR EN ISO 14001:2005 si SR OHSAS 18001:2008.

Sistemul de management determina imbunatatirea performantelor companiei si da incredere clientilor si tuturor partilor interesate in serviciile oferite. Conducerea companiei urmareste mentinerea transparentei, optimizarea continua a proceselor si promovarea profesionalismului in

SC TRANSPORT PUBLIC SA.

Pentru realizarea acestor obiective, ADMINISTRATORUL a desemnat Reprezentantul Managementului si l-a investit cu responsabilitatea menţinerii şi îmbunătăţirii sistemului de management implementat, în conformitate cu cerintele standardelor de referinţă, cu strategiile şi obiectivele companiei.

Conducerea companiei se angajeaza sa asigure resursele adecvate realizarii obiectivelor propuse şi să îmbunătăţeasca in mod continuu sistemul de management integrat.

SC TRANSPORT PUBLIC SA Tulcea respecta:

 • ANGAJAMENTUL ETIC – prin respectarea principiilor şi normelor de comportament proprii. Codul etic şi de comportament este respectat în toate relaţiile SC TRANSPORT PUBLIC SA cu ansamblul de grupuri de interes – tinta a activitatii companiei: angajaţi, clienţi, acţionari, asociaţi, furnizori şi societatea civila.
 • ANGAJAMENTUL FAŢĂ DE ACŢIONARI – Politica faţă de acţionarii companiei urmăreşte mentinerea unei relaţii directe, personale şi stabile în timp, bazate pe corectitudine, transparenţa, veridicitatea şi fiabilitatea informaţiilor furnizate.
 • ANGAJAMENTUL FAŢĂ DE CLIENŢI – SC TRANSPORT PUBLIC SA isi orientează serviciile şi soluţiile creantive catre mentinerea increderii clientilor. Întreaga structurǎ este orientată spre profesionalizare, specializare şi comunicare transparenta cu clientul, oferindu-i serviciile de care are nevoie.
 • ANGAJAMENTUL FAŢĂ DE ECHIPA SC TRANSPORT PUBLIC SA – Garanţia succesului companiei este reprezentatǎ de echipa de profesionişti de excelenţa. Managementul de top actioneaza permanent pentru selectarea, mentinerea si imbunatatirea resurselor umane.
 • ANGAJAMENTUL FAŢĂ DE MEDIA – SC TRANSPORT PUBLIC SA dezvoltă relaţii transparente cu mass-media si este pregatita permanent sǎ satisfaca cererile acesteia, in contextul respectarii deontologiei profesionale fata de ştirile legate de companie.
 • ANGAJAMENTUL FAŢĂ DE ANGAJATI – SC TRANSPORT PUBLIC SA îsi orientează activitatea catre respectarea principiilor responsabilitatii sociale. Compania actionează pentru constituirea unei comunităţi solide, flexibile şi cu cat mai puţine inegalităţi, centrându-şi atentia pe resursele umane proprii.
 • ANGAJAMENTUL FAŢĂ DE MEDIUL AMBIANT SI SECURITATEA VIETII – Managementul companiei este implicat direct in toate actiunile privind protectia mediului ambiant si a sanatatii si securitatii personalului sau.

POLITICA ÎN DOMENIUL CALITĂŢII, MEDIULUI ŞI SANATATII SI SECURITATII OCUPATIONALE

SC TRANSPORT PUBLIC SA Tulcea doreste satisfacerea permanentă a cerinţelor clienţilor privind serviciile puse pe piata si/sau solicitate si promovează o politică adaptată continuu necesitaţilor clientilor sai si a unui serviciu de transp[ort rapid, comod si in conditii de siguranta pentru calatori, inclusiv pentru reducerea riscurilor privind sanatatea si securitatea ocupationala si a impacturilor negative asupra mediului ambiant.

În scopul implementării politicii stabilite, SC TRANSPORT PUBLIC SA urmăreste:

 • Obtinerea certificarii si imbunatatirea sistemului de management integrat, in conformitate cu cerintele standardelor SR EN ISO 9001:2008, SR EN ISO 14001:2005 si SR OHSAS 18001:2008
 • Executarea si dezvoltarea serviciilor de calitate, cu focalizare pe evitarea poluarii solului, aerului si apelor pe timpul activitatilor specifice
 • Instruirea, îmbunatatirea şi perfecţionarea nivelului de pregătire profesională a intregului personal care lucreaza pentru sau in numele societatii
 • Conformarea constanta faţă de cerinţele legale privind protectia mediului şi securitatea şi sanatatea ocupationala, precum şi alte cerinţe la care SC TRANSPORT PUBLIC SA subscrie
 • Scaderea consumurilor de energie – de orice natura – cu 7% fata de consumurile inregistrate in anul 2012
 • Îmbunătăţirea performanţelor de mediu, prin prevenirea poluării datorate activităţilor proprii
 • Îmbunătăţirea performanţelor de securitate şi sănătate ocupaţională, prin controlul si reducerea riscurilor de accidentare şi îmbolnăvire profesionala pentru toate persoanele participante la procesul de muncă, inclusiv pentru calatori
 • Promovarea unui parteneriat pe termen lung cu clienţii, furnizorii, mass-media şi alte părţi interesate pe probleme de calitate, mediu si securitate si sanatate ocupationala, prin respectarea obiectivelor si a indicatorilor de performanta stabiliti:
 • numărul de curse / trasee pentru/pe care operatorul de transport rutier / fluvial a suspendat sau a întârziat executarea transportului faţă de programul de circulaţie
 • numărul de trasee pe care operatorul nu a efectuat transportul public local / fluvial cu mijloacele de transport pe o perioadă mai mare de 24 de ore
 • numărul de călători afectaţi de situaţiile prevăzute anterior
 • numărul total de autobuze utilizate zilnic, comparativ cu numărul necesar pentru realizarea programului de circulaţie
 • numărul de reclamaţii ale călătorilor privind calitatea transportului (justificate, rezolvate, la care călătorii nu au primit răspuns în termenele legale)
 • despăgubirile plătite de către operatorul de transport rutier / fluvial pentru nerespectarea condiţiilor de calitate şi de mediu privind desfăşurarea transportului
 • numărul abaterilor constatate şi sancţionate de personalul împuternicit pentru nerespectarea prevederilor legale privind transportul public local / fluvial de persoane
 • numărul accidentelor de circulaţie produse din vina personalului propriu sau a operatorului de transport rutier etc.
 • Participarea proactiva a firmei la reducerea poluarii mediului si securitatii si sanatatii ocupationale, prin folosirea mijloacelor de transport in stare optima de functionare, precum si aplicarea măsurilor de intervenţie operativă pentru prevenirea şi/sau limitarea efectelor asupra mediului si securitatii si sanatatii ocupationale în situatii de urgenta
 • Mentinerea gestionării corecte a deşeurilor, substanţelor periculoase şi a reziduurilor, astfel încât impactul acestora asupra mediului si sanatatii angajatilor si partenerilor să fie minim.

În scopul îndeplinirii angajamentelor asumate, conducerea SC TRANSPORT PUBLIC SA a implementat, menţine şi îmbunătăţeste continuu un Sistem de Management Integrat Calitate, Mediu şi Sanatate si Securitate Ocupationala, adecvat domeniului de activitate şi scopului societăţii. Sistemul de Management Integrat corespunde naturii şi dimensiunilor proceselor si activităţilor derulate, inclusiv impactului acestora asupra calitatii produselor si serviciilor, mediului ambiant si securitatii si sanatatii ocupationale.

Documentele Sistemului de Management Integrat susţin politica aprobată şi sunt conforme cu cerinţele standardelor SR EN ISO 9001:2008, SR EN ISO 14001:2005 şi SR OHSAS 18001:2008.

Conducerea SC TRANSPORT PUBLIC SA analizează periodic şi actualizează Politica în domeniul calităţii, mediului şi sanatatii si securitatii ocupationale.

Politica este comunicată şi înţeleasă de întregul personal şi este disponibilă pentru public.