• Ordonanta Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere;

 • Legea nr. 92/2007 privind serviciile de transport public local, cu modificarile si completarile ulterioare;

 • Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilitati publice, cu modificarile si completarile ulterioare;

 • Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

 • Decretul-Lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate in strainatate ori constituite in prizonieri, republicat;

 • Ordonanta Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de catre regimurile instaurate in Romania cu incepere de la 6 septembrie 1940 pana la 6 martie 1945 din motive etnice, aprobata si modificata prin Legea nr. 189/2000, cu modificarile si completarilr ulterioare;

 • Legea nr. 44/1994 privind veteranii de razboi, precum si unele drepturi ale invalizilor si vaduvelor de razboi, republicata;

 • Legea nr. 309/2002 privind recunoasterea si acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar in cadrul Directiei Generale a Serviciului Muncii in perioada 1950-1961;

 • Legea nr. 341/2004 a recunostintei fata de eroii-martiri si luptatorii care au contribuit la victoria Revolutiei romane din Decembrie 1989, precun si fata de persoanele care si-au jertfit viata sau au avut de suferit in urma revoltei muncitoresti anticomuniste de la Brasov din Noiembrie 1987, cu modificarile si completarile ulterioare;

 • Legea nr. 282/2005 privind organizarea activitatii de transfuzie sanguina, donarea de sange si componente sangune de origine umana, precum si asigurarea calitatii si securitatii sanitare, in vederea utilizarii lor terapeutice;

 • Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu nodificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare;

 • Hotararea Guvernului Romaniei nr. 309/06.05.1996 privind acordarea de reduceri cu 50% ale tarifelor pentru transportul local in comun, de suprafata si subteran, precum si pentru transportul intern auto, feroviar si naval de care beneficiaza elevii si studentii din invatamantul de stat si din invatamantul particular acreditat;

 • Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 214/1999 privind acordarea calitatii de luptator in rezistenta anticomunista persoanelor condamnate pentru infractiuni savarsite din motive politice, precum si persoanelor impotriva carora au fost dispuse, din motive politice, masuri administrative abuzive, cu modificarile si completarile ulterioare;

 • Ordinul nr. 272/12.12.2007 al Presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare pentru serviciile Comunitare de Utilitati Publice pentru aprobarea Normelor-cadru privind stabilirea, ajustarea si modificarea tarifelor pentru serviciile publice de transport local de persoane;

 • Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata;