• H.C.L. nr. 289/2010 privind aprobarea tarifului de transport si pretul abonamentelor pentru calatoriile cu mijloacele de transport in comun in municipiul Tulcea, modificata prin H.C.L. nr. 66/2011;

  • H.C.L. nr. 65/2011 privind modalitatea de acordare in perioada 15.04.2011-31.12.2011 a gratuitatii pe mijloacele de transport in comun, precum si cuantumul acesteia pentru persoanele cu handicap grav si accentuat, cat si pentru insotitorii adultilor cu handicap auditiv si mental accentuat, asistentii personali ai persoanelor cu handicap grav, asistentii personali profesionisti si persoanelor cu handicap grav si accentuat din municipiul Tulcea, prelungita pana la data de 31.12.2012;

  • H.C.L. nr. 137/2010 pentru aprobarea regulamentului privind organizarea si efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate efectuat cu autobuze pe raza municipiului Tulcea;